Evaluare clasa II,IV, VI Evaluare Nationala a VIII-a  

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

  1. Cerere-tip de înscriere 2023 (disponibilă începând din 4 Martie pe platforma EDUPEDU).
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriereși hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului.
  4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

 

pdfCerere-tip-amanare-inscriere-CP.pdf

 

 

pdfCerere-tip-evaluare-CJRAE.pdf

 

 

  pdfCerere-tip-recomandare-CP-1.pdf

 

 

pdfevaluarea-nivelului-de-dezvoltare-a-copiilor_CJRAE.pdf