Evaluare clasa II,IV, VI Evaluare Nationala a VIII-a  

Calendar evaluări naționale a II-a, a IV-a si a Vl-a 2023-2024

Ordinul 5.359/2022 M.Of. 902 din 13-sep-2022


ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a
evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023
În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.936 din 30.08.2022,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.


Art. 1

Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar
2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de
Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
ANEXĂ: CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a
şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023


1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
Scris - Limba română - 9 mai 2023
Scris - Limba maternă - 9 mai 2023
Citit - Limba română - 10 mai 2023
Citit - Limba maternă - 10 mai 2023
Matematică - 11 mai 2023
Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 12 mai 2023


2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
Limba română - 16 mai 2023
Matematică - 17 mai 2023
Limba maternă - 18 mai 2023


3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
Limbă şi comunicare - 24 mai 2023
Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 25 mai 2023


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 902 din data de 13 septembrie 2022

Ordinul de ministru care aprobă aceste calendare este disponibil aici

Metodologia de organizare și desfășurare a acestor evaluări este publicată atașat