Evaluare clasa II,IV, VI Evaluare Nationala a VIII-a  

Cerere decontarea navetei

Apasă pe dacă vrei să descarci model cererea pentru decontarea navetei:

La această cerere se vor anexa:

  • Abonamentul din luna anterioară depunerii cererii.
  • Factura fiscală eliberată de firma care a asigurat transportul
  • Copie după buletinul de identitate.

Decontarea navetei se face de către școală, în limitele anumitor sume, potrivit cu prevederile art. 15 din OG 29/2013: maximum 26 de lei/abonament/lună pentru distanțe mai mici de 3 km, iar pentru distanțe mai mari se suplimentează această sumă cu încă 2 lei pentru fiecare kilometru, fără a se depăși valoarea abonamentului lunar.

După completare, cererea va fi depusă la secretariat spre a fi aprobată de doamna director.

Precizări

* formulările din textul de mai jos nu aparțin autorilor site-ului, ci responsabililor MEN *

1. Decontarea abonamentelor/biletelor eliberate de operatorii de transport rutier/feroviar

Potrivit prevederilor art. 84, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare,

„Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.”

ale art. 15, din OG 29/2013, privind reglementarea unor măsuri bugetare,

„Decontarea abonamentelor de transport emise de operatorii de transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, prevăzute la art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură la nivelul acestora, dar nu mai mult de 26 lei/abonament/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 26 de lei/abonament/luna se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru, dar nu mai mult decât valoarea abonamentului lunar.”

şi ale art. 41, alin. (5), din OG 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,

„Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către operatorii de transport rutier.”

Astfel, operatorii de transport rutier care emit abonamente/bilete pentru elevi trebuie să fie autorizaţi potrivit prevederilor OG 27/2011.

Potrivit prevederilor art. 84, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, abonamentele se decontează în limita a 50 de km.

Distanţa pentru care se decontează abonamentul este distanţa dintre localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ.

Unitatea de învăţământ decontează abonamente lunare şi nu bilete emise zilnic în contul unui abonament.

Decontarea abonamentelor se face numai pentru perioada cursurilor. Nu se decontează abonamente în perioada vacanţelor.

Pentru elevii care locuiesc la internat sau gazdă se decontează 8 călătorii pe semestru, atât în limita a 50 km, cât şi peste 50 km, dacă nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.

Decontarea abonamentelor/biletelor se face numai către elevi. Reglementările legale în vigoare nu permit încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi implicit plăţi directe de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport.

Prevederile art. 84 (3) din Legea 1/2011, se referă la decontarea navetei elevilor efectuată între localităţi din unităţi administrativ teritoriale diferite. Nu face obiectul decontării navetei, facilitate prevăzută la art. 84 (3), transportul în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale, acesta fiind reglementat de art. 84 (1).

2. Calendarul privind centralizarea şi decontarea abonamentelor şi biletelor emise de operatorii de transport

Decontarea abonamentelor pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu începând cu anul şcolar 2013-2014 se realizează după următorul calendar:

  • Între 01-04 ale lunii curenteelevii depun abonamentele emise pentru luna precedentă. Unitatea de învăţământ va întocmi un tabel centralizator cu abonamentele care urmează a se deconta;
  • Între 05-08 ale lunii curenteconducătorul unităţii de învăţământ transmite un tabel centralizat al abonamentelor unităţii de învătământ la inspectoratul şcolar judeţean;
  • Între 09-10 ale lunii curenteinspectoratul şcolar judeţean transmite un tabel centralizator al judeţului la Ministerul Educaţiei Naţionale – DGBFRU.

Ministerul Educaţiei Naţionale va efectua deschiderea de credite bugetare în luna curentă, pentru a se efectua plata abonamentelor aferente lunii precedente.